Meediot.Org - Artikkeli

Meedio todistaa elämästä kuoleman jälkeen

Meedio on henkilö, jonka tehtävänä on todistaa kuolemanjälkeisestä elämästä ja rajantakaisista yhteyksistä. Kuolema ei merkitse loppua maallisen elämän päättyessä. Meediot kokevat voivansa olla yhteydessä edesmenneisiin. Joskus voi tulla tunne, että me kuolemme kesken elämää. Ja niin tavallaan onkin. Elämä vain jatkuu toisessa olomuodossa.

 

Meedion kyvyt ovat eräänlaisia psyykkisiä kykyjä, joita ei voi aina ennakoida ja jotka voivat aktivoitua hyvinkin spontaanisti. Kansanperinteessä kerrotaan kummitusten kohtaamisista. Meediot voivat tietoisesti virittäytyä henkitasolle, vaikkakaan he eivät voi manata henkiä. Onkin oltava avoin ja vastaanottavainen kaikkia henkiä kohtaan, eikä voi vaatia, että tietty henki tulisi tervehtimään.

 

Meedio on hyvin herkkä ympäristön vaikutteille 

Esimerkiksi ilmastolliset olosuhteet ja muutokset sekä terveydentila voivat vaikuttaa näkemiseen. Näkijämme voivat valita itse omat työaikansa ja työskentelytapansa, jotta he olisivat mahdollisimman hyvässä vireessä toimiessaan meedioina ja selvänäkijöinä.

 

Meediotoiminta on tunnettua etenkin spiritualismissa. Meedion tehtävänä on antaa tarkkoja tietoja vainajasta kuten kuvailla kuolleen henkilön ulkonäköä, elinoloja tai kuoleman olosuhteita. Meedion kykyjä voidaan kehittää ja harjoittaa. Meedio ei ole ennustaja, vaan hänen toimintansa on pitkälti riippuvainen hengistä.

 

Selvänäkijänä ja meediona toimiva henkilö voi yhdistää työssään näkijän ja meedion kyvyt, jolloin hän voi katsoa asiakkaan tilannetta selvänäköisesti ja tarvittaessa välittää viestejä henkimaailmasta. Selvänäkijä lukee ihmisen energiakenttää, auraa, kun taas meedio toimii puhelunvälittäjänä.

 

Meedio ei niinkään ennusta 

vaan antaa todisteita kuolemanjälkeisestä elämästä. Kuolleet omaiset kuitenkin neuvovat ja opastavat mielellään maan päällä olevia rakkaitaan. Heidän neuvonsa ovat kannustavia ja rakkaudellisia, eikä niissä ole mitään ihmisen oman tahdon vastaista. Hyvä henkimaailma ei pakota ihmistä vaan tukee hänen henkistä kasvuaan ja kehitystään sekä auttaa elämässä eteenpäin.

 

On tärkeää antaa anteeksi itselle tai jo pois lähteneelle, vaikka virheitä olisi tehty puolin ja toisin. Meediolta saatu viesti voi joskus toimia anteeksiannon välineenä. Ihminen voi itsekin hiljentyä tehdäkseen sovinnon henkimaailmassa olevan henkilön kanssa.

 

Tutustu tarkemmin Tajunnanvirta -palvelun meedioihin ja shamaaneihin.